.

Yêu cầu liên hệ

  Thông tin liên hệ

  • Ân Nam Restaurant

   Địa chỉ: 52 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM
   Điện thoại: 0903.689.684
   Email: sale.annamrestaurant@gmail.com

Tài khoản thanh toán

Ngân hàng Số tài khoản Chủ tài khoản
VP bank Tp HCM Chi nhánh Kỳ Đồng  155994142 Vũ Thị Bạch Phượng
ACB HCM Chi nhánh Hồ Chí Minh 25246909 Công Ty TNHH DV & TM Nam Ân
VCB Chi nhánh Kỳ Đồng, TP HCM 0721000597787  Công Ty TNHH DV & TM Nam Ân