Xem thêm

Các di sản văn hóa ở Hà Nội - niềm kiêu hãnh của dân tộc

Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, không ngạc nhiên khi nơi đây tập trung nhiều di tích lịch sử quan trọng của cả đất nước. Trong số các di sản văn hóa ở...

Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, không ngạc nhiên khi nơi đây tập trung nhiều di tích lịch sử quan trọng của cả đất nước. Trong số các di sản văn hóa ở Hà Nội, có rất nhiều di sản đã được UNESCO công nhận. Điều này là niềm kiêu hãnh lớn của dân tộc và chúng ta có trách nhiệm bảo tồn và truyền bá những di sản này.

Các di sản văn hóa ở Hà Nội được UNESCO công nhận

Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long

Vào năm 2010, Ủy ban Di sản văn hóa Thế giới đã công nhận khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long là Di sản văn hóa Thế giới. Hoàng thành được công nhận nhờ sự kết hợp giữa hai nền văn hóa Trung Quốc và Vương quốc Champa trên nền văn hóa lúa nước ở đồng bằng sông Hồng.

Hoàng thành Thăng Long thể hiện những cột mốc quan trọng trong lịch sử văn hóa dân tộc và vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ngày nay. Đó không chỉ là di sản văn hóa của nước ta mà còn là một trong những niềm tự hào của cả dân tộc - các di sản văn hóa ở Hà Nội cần được bảo tồn mãi mãi.

hoàng thành hà nội Hoàng thành Thăng Long - Một trong những di sản văn hóa ở Hà Nội

Bia đá các khoa thi Tiến sĩ thời Lê và Mạc - Văn miếu Quốc tử Giám

Ngoài Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội còn có một di tích lịch sử văn hóa khác được UNESCO công nhận, đó là các văn bia Tiến sĩ thời Lê và Mạc ở Văn miếu Quốc tử Giám. Các văn bia này không chỉ ghi lại tên tuổi của các Tiến sĩ mà còn thể hiện triết lý, tư tưởng học thuật sâu sắc của các triều đại trước đây. Lịch sử của các kỳ thi được ghi lại trải dài suốt 300 năm và đây là danh sách những tài liệu quý giá nhất của dân tộc.

Hiện nay, tại Văn miếu Quốc tử Giám, 82 tấm bia Tiến sĩ vẫn được bảo tồn và ghi lại một cách tốt nhất để truyền lại cho thế hệ sau này - đó là một trong những di sản văn hóa ở Hà Nội.

văn miếu hà nội Văn miếu Quốc tử Giám - Một trong những di sản văn hóa ở Hà Nội

Ca trù - Di sản văn hóa phi vật thể

Ngoài hai di sản UNESCO ở Hà Nội kể trên, người dân thủ đô còn tự hào về một di sản văn hóa phi vật thể khác là ca trù. Ca trù có nhiều ở các tỉnh Bắc Bộ, trong đó ca trù của người Hà thành xưa là một trong những nét đẹp văn hóa dân gian được duy trì và phát huy.

Vào năm 2009, ca trù chính thức được đưa vào danh sách các di sản văn hóa ở Hà Nội cần được bảo vệ khẩn cấp. Các hoạt động văn nghệ trong việc biểu diễn và truyền bá ca trù đã được tăng cường, nhằm bảo tồn một loại hình văn hóa quý giá của dân tộc trong suốt hàng thế kỷ.

ca trù hà nội Ca trù - Một trong những di sản văn hóa ở Hà Nội

Nhìn chung, các di sản văn hóa ở Hà Nội không chỉ có giá trị đối với nước ta, mà còn là di sản của cả thế giới. Chúng ta cần bảo tồn, gìn giữ và giới thiệu những di sản này cho bạn bè quốc tế. Bởi vì di sản UNESCO ở Hà Nội là niềm kiêu hãnh của cả dân tộc.

1